dimarts, 29 de març del 2022

FUNDACIÓ DEIXALLES - RECOLLIDA APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

La Fundació DEIXALLES ha deixat a l'entrada del centre, una gàbia de ferro on hi podeu dipositar petits aparells elèctrics i electrònics que ja no necessiteu o que necessitin una petita reparació. Al seu taller de reinserció social, els reparen i els tornen posar a punt per funcionar.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!!