dilluns, 25 de maig del 2020

PROCÉS D'ADMISSIÓ DE NOU ALUMNAT

Bon dia famílies!!

Ja s'acosta el moment de fer les sol·licituds de plaça pel proper curs, per aquest motiu, us deixam tota la informació necessària a continuació.

Per començar us deixam el calendari del procés:També us facilitam el nombre de vacants del nostre centre:Per poder fer el procés de sol·licitud de plaça heu d'accedir al següent enllaç: ACCÉS TRÀMIT


Per poder accedir al tràmit, teniu tres opcions: sistema CL@VE, dades usuari GESTIB o de forma anònima. Us recomanam fer el tràmit utilitzant una de les dues primeres opcions, ja què aquestes us identifiquen i es redueix la possibilitat d'haver d'entregar documentació al centre i així evitam desplaçaments (que donada la situació actual, és recomanable).

Uns petits consells:

- Recordeu que només heu de fer un tràmit, posant com a primera opció el centre escollit. Però podeu posar altres centres com a segones opcions, fins un total de cinc.

- Posar totes les vostres dades correctament i el més completes possible.

- Vos heu de fixar bé quan seleccioneu els criteris de baremació als que voleu optar, ja què és molt important fer la selecció correcta. Les opcions possibles són:

 • Puntuació per germans matriculats en el centre.
 • Puntuació per germans matriculats a un centre adscrit (IES Inca o IES Berenguer d'Anoia).
 • Puntuació per mare, pare o tutor/a legal treballant al centre triat en primera opció.
 • Puntuació per mare, pare o tutor/a legal treballant a un centre adscrit (IES Inca o IES Berenguer d'Anoia).
 • Puntuació per ubicació del domicili de l'alumne/a o per ubicació del centre de feina de la mare, pare o tutor/a legal.
 • Puntuació per la renda per càpita de 2018.
 • Puntuació per la condició de família nombrosa o monoparental equiparable a família nombrosa.
 • Puntuació per discapacitat de l'alumne/a igual o superior al 33%.
 • Puntuació per discapacitat d'un germà/ana, de la mare, del pare o del tutor/a legal de l'alumne/a igual o superior al 33%.
 • Puntuació de l'alumne en situació d'acolliment familiar.
 • Puntuació per condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment de l'alumne/a (més informació AQUÍ).
 • Puntuació per malaltia crònica de l'alumne/a (veure AQUÍ).
 • Puntuació per mobilitat forçosa de la família (més informació AQUÍ).
 • Puntuació per famílies en situació d'especial vulnerabilitat (més informació AQUÍ).
 • Puntuació per famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat (més informació AQUÍ).
 • Puntuació per famílies en risc social i víctimes de violència masclista (més informació AQUÍ).
 • Puntuació per germans de part múltiple.
 • Puntuació per alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 autoritzades.

Quan realitzeu el tràmit, hi ha diverses opcions possibles, segons com heu accedit al tràmit:

- si heu fet el tràmit a través del sistema CL@VE o GESTIB. Hi ha dues opcions:

             1. Què tots els criteris de baremació es puguin consultar de forma telemàtica, per tant, ja                         no es necessari fer res més.

             2. Què sigui necessari aportar alguna documentació al centre (se us indicarà al tràmit). Per                       fer l'entrega d'aquesta documentació, cal demanar cita prèvia.

- si heu fet el tràmit de forma anònima. Utilitzant aquest sistema, haureu d'acudir al centre els dos progenitors de l'alumne a identificar-vos de forma obligatòria (pot acudir només un dels dos progenitors, sempre i quan dugui una autorització signada de l'altre, la podeu descarregar AQUÍ i una fotocòpia dels DNI d'ambdós progenitors) i a aportar documentació si és necessari. Cal demanar cita prèvia.

Per sol·licitar cita prèvia, us podeu posar en contacte amb la secretària del centre, aportant totes les vostres dades (nom de l'alumne i telèfon de contacte) a través del correu electrònic:

martapalou@ceipmiquelduranisaurina.com

Des de la secretaria del centre, es posaran en contacte amb vosaltres per concertar la cita.

Per més informació, podeu escriure a aquest mateix correu electrònic o trucar al telèfon 971.50.52.58

 També teniu més informació a la següent pàgina: SERVEI D'ESCOLARITZACIÓ (CAIB)