dimarts, 10 de març del 2020

PORTES OBERTES 2020 - POSPOSADA

S'INFORMA QUE LA JORNADA ÉS POSPOSA FINS A NOVA ORDRE SEGUINT LES INSTRUCCIONS DICTADES PER LA CONSELLERIA
DE SALUT