divendres, 24 de febrer del 2017

APRENENTATGE COOPERATIU

"Si vols arribar aviat, camina sol. Si vos arribar enfora, camina acompanyat"


Proverbi africà

Aquest curs escolar tot el claustre de professorat feim un curs de formació en APRENENTATGE COOPERATIU.

Ens trobam en una fase inicial i ens queda molt de camí per recórrer, encara. Però hem fet algunes passes cap a una nova forma de treballar dins les aules, basada en la cooperació i l'ajuda mútua.

Ja tenim totes les aules organitzades en grups cooperatius, hem establert els càrrecs dels membres dels grups cooperatius i les seves funcions, duim a terme dinàmiques de cohesió de grup i estructures cooperatives a les aules i amb els tutors/es, però també a les àrees de llengua anglesa, educació física i FusioArt.

Mirau, mirau...