dimarts, 8 de maig del 2012

IMPRESOS SOL·LICITUD D'ESCOLARITZACIÓ A CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

Ja podeu recollir els impresos de sol·licitud d'escolarització pel proper curs a la secretaria del centre. El període de presentació de sol·licituds és del 14 al 28 de Maig.

Recordau que l'horari de secretaria és de dilluns a dijous de 13:15 a 14h.