dimecres, 16 de novembre del 2011

ELS MESTRES TAMBÉ ANAM A ESCOLA!!!

El claustre de professorat del centre està duent a terme un PIP (Projecte d'Innovació Pedagògica) titulat: "Metodologies inclusives i competencials", amb el suport del Centre de Professorat d'Inca. Per aquest motiu, i com a segona sessió de treball vam poder gaudir, i molt, de la visita de n'Ita Alabat (una mestra del CEIP Dovella, membre del seminari permanent de Projectes de Treball de l'ICE de Barcelona i professora de la Univertitat Blanquerna de Barcelona).

Us deixem una ressenya d'un llibre que ens comentà que fou significativa i unes fotografies de la jornada...

"El que és difícil no és aconseguir el que un desitja,
el que és difícil és desitjar.
Des de la posició victoriosa del que desitja,
si alguna cosa no es té, es conquista"

"El Desig segons Gilles Deleuze" de Maite Larrauri